Franzéns Musikbyrå är stolta och väldigt glada över de
samarbeten vi byggt upp sedan starten 2010.